سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه محمدی مفرد – ( گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
اسماعیل اکبری –
پریسا حاتمی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مهدی حاتمی – گروه مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

در طی دهه های گذشته ژلهای کلوییدی ) CDG ( بعنوان روشی برای EORمورد استفاده قرار گرفته اند.آزمایشات ما در شناورسازی مغزی نیز پیشرفت در انحراف مسیر میکروسکوپی در مخازن را بوسیله ی CDG نشان میدهد. در اینجا ما به بررسی خواص تحرکی نفت نانوذرات سیلیکایی و نانوذرات CDG و تاثیر آنها در انحرافات میکروسکوپی جریان، روشهای پیشرفت انحرافات میکروسکوپی شامل گرفتگی منافذ و انحراف سیالات تزریقی، آزمایشات با سیالات چند فازی و نانوذرات سیلیکایی میپردازیم. در بیشتر موارد مشاهده می شد که تولید نفت افزایش یافته و نسبت تحرکآب نفت کاهش یافته است. همچنین مشاهده شد که ژلهای کلوییدی ابزاری مناسب برای کنترل نفوذپذیری در عمق زیاد هستند. گزارشات زیادی مبنی بر افزایش ده و نیم درصدی نفت بهره برداری شده با استفاده از CDG نیز به دست رسیده که موفقیت آمیز بودن این روش را تایید میکنند