سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کاظم مهانپور – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سیدمحمد میرنظامی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کار بردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
فتاح ربیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

با توجه به کمبود منابع آب سالم در طبیعت، و مصرف زیاد آن در صنعت، و آلوده شدن آب به مواد شیمیایی گوناگون، جهت تصفیه و تجزیه آلاینده های غیر قابل تجزیه توسط میکرو ارگانیزم ها، روش تجزیه فوتوکاتالیستی روشی مناسب و کارآمد است که بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد در این روش از انرژی حاصل از تابش امواج نوری بخصوص امواج فرابنفش در حضور کاتالیست های مناسب، جهت شکستن مولکول های آلی وتبدیل آن ها به مولکول های معدنی و بی ضرراستفاده می شود.نوع کاتالیست در این فرایندها بسیار موثر است، لذا در این تحقیق ابتدا با روش احیا فوتونی به کمک تابش نور UV، یونهای نقره به صورت نانو ذرات بر روی زئولیت طبیعی ایران، کلینوپتیلولیت تثبیت شده و سپس به شناسائی این فوتو کاتالیست با استفاده از تصاویر SEM و الگوی پراش XRD پرداخته شد و تجزیه فوتوکاتالیستی اسید رد ۲۰۶ بعنوان نمونه ای از آلاینده های رنگی آلی مورد استفاده در صنایع نساجی بهینه سازی گردید و شرایط عملیاتی مناسب شامل pH، غلظت آلاینده، دما، مقدار نانو کاتالیست با روش تاگوچی بهینه سازی شد، که پس از انجام آزمایش نتایج خوبی به دست آمد.