سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فائزه تجلی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد
نجمه اخلاقی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بسته بندی یکی از مسائل اساسی درزمینه ایمنی غذاست استفاده از دانش نانو می تواند سبب بهبود کیفیت و کارایی مواد بسته بندی و درنتیجه اطمینان از امنیت غذایی گردد برخی ازنانو مواد می توانند ویژگیهای نفوذپذیری مواد بسته بندی را تغییر داده سبب بهبود ویژگیهای مکانیکی شیمیایی حرارتی و میکروبی شوند این بسته ها توانایی کاهش هرشد قارچ را دارند به عنوان مثال نانوذرات اکسید مس منیزیم و نقره دارای خاصیت ضدمیکروبی هستند مکانیسم فعالیت ضد میکروبی نقره به دلیل واکنش یونهای نقره با ریبوزوم ها و جلوگیری از فعالیت آنزیم های مرتبط با تولید ATP و همچنین تغییر قابلیت نفوذپذیری غشا می باشد استفاده ازنانوذرات درپلاستیک ها می تواند سبب بهبود خاصیت نفوذپذیری هسته ای غذایی شده و تولید بسته بندیهای پلاستیکی با مقادیر مختلف نفوذپذیری نسبت به آب و گازها ر ممکن سازد بسته بندی های حاوی نانوذرات سبب افزایش زمان ماندگاری حفظ رنگ طعم و عطر مواد غذایی جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها و تسهیل عملیات حمل و نقل نگهداری می شود.