سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایمان مباشرپور – پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی
اسماعیل صلاحی –
محسن ابراهیمی –

چکیده:

حضورفلزات سنگین درپسماند و فاضلابهای روان یکی از مشکلات اساسی است که باعث بروز مشکلات شده و برروی سلامتی انسان جانداران موجود در آن اقلیم و گیاهان تاثیر می گذارد حذف فلزات سنگین به وسیله فرایند جذب و رسوب دهی به عنوان سازوکارهای عمومی کاهش اسیب ناشی از فلزات سنگین موردتوجه است دراین پژوهش امکان ارزیابی حذف یونهای Cu2+ از محلولهای ابی بوسیله نانولوله های کربنی چنددیواره بررسی شد همچنین تاثیر عاملهای فرایند جذب مانند غلظت اولیه یون ودما مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که با افزیاش غلظت اولیه یون مورد بررسی و دما ظرفیت جذب افزایش یافته است همچنین دیده شد که اطلاعات تعادلی جذب به دست آمده از مدل لانگمیر بهتر از مدلهای فرندلیش و DKR پیروی می کنند و بیشینه ظرفیت جذب بدست آمده به وسیله مدل تک دمای جذب لانگمیر برای Cu+2 برابر با ۱۲/۳۴ میلی گرم برگرم است.