سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نوید نصیری زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد انجمن علمی نانوتکنولوژی یزد
محمد دهقانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد انجمن علمی نانوتکنولوژی یزد
محمداسماعیل یزدانشناس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه شیمی یزد

چکیده:

دراین مطالعه یک روش ساده برای آبگریز نمودن و رسانانمودن کالاهای پنبه ای با استفاده از ترکیب تری متوکسی متیل سیلان و نانولوله کربنی به روش سل ژل ارایه شده است کالاهای پنبه ای دردو شرایط معمولی تحت هم زدن و فراصوت دردمای محیط آماده شده اند اثرات غلظت عامل سیلانی ۳-۰/۲۵% وزنی و زمان پلیمریزاسیون ۱۲۰-۲ دقیقه برمیزان آب گریزی پارچه ها بررسی شده است شرایط بهینه سازی شده برای پلیمریزاسیون به شرح زیربدست آمده است درصد وزنی تریکب سیلانی ۲% وزنی و زمان ۶۰ دقیقه میزان اب گریزی توسط تعیین زاویه تماس قطره آب و میزان رسانایی براساس استاندارد AATCC 76-1995 ارزیابی شده است ساختار سطحی نمونه های عمل آوری شده وخام با استفاده از میکروسکوپ الکترونی پویشی مورد بررسی قرارگرفته است ثبات سایشی و شستشویی نمونه ها نیز بررسی شده است تصاویر sem به وضوح نشان میدهد که سطح نمونه ها توسط نانولوله های کربنی و لایه سیلانی پوشیده شده است