سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق حزباوی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
احمد فرخیان فیروزی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
پیوند پاپن – کارشناس ارشد خاکشناسی

چکیده:

آلودگی آب و خاک به فلزات سنگین تهدیدی برای محیط زیست و سلامت بشر است. یافتن روشی موثر برای پالایش این فلزات از آب اهمیت فراوانی دارد. در این مطالعه امکان حذف سرب از محلولهای آبی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی مگنتیت اصلاح شده مورد مطالعه قرار گرفت. . نانوذرات مگنتیت سنتز و اصلاح شده ویژگیهای آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و دستگاه اشعه ایکس تعیین شدند. بدین منظور اثر پارامترهای مختلف مانند زمان تماسpH، محلول و غلظت فلز بر شدت حذف آلاینده بررسی گردید مدلهای جذب لانگمویر و فروندلیچ بر دادههای آزمایش برازش داده شدند، نتایج نشان داد که ایزوترم لانگمویربرازش بهتری بر دادههای آزمایش دارد. نتایج این پژوهش نشان داد نانوذرات مگنتیت اصلاح شده توانایی بالایی در حذف فلزات سنگین از جمله سرب از آبهای آلوده دارند.