سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل رضاطلب – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
اسماعیل عطای صالحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

نانوذرات نقره یکی از محصولات فناوری می باشد این ذرات را با توجه به خاصیت انتی باکتریال آنها می توان با پلیمرهای گوناگونمخلوط کرد در بسته بندی موادغذایی استفاده نمودو بدین وسیله از فساد میکروبی موادغذایی جلوگیری نمود روشهایی که در حال حاضر برای کنترل میکروبهای عامل فساد موادغذایی استفاده می شود دارای معایبی هستند که ا زجمله می توان به عملکرد پایین این روشها سازگاری میکروب با موادنگهدارنده می توان اشاره کرد نانوذرات نقره با میکروارگانیسم ها واکنش شیمیای نمیدهند بلکه در نابودی آنها به عنوان کاتالیزور عمل می کند به همین دلیل میکروارگانیسم در مقابل آن هیچگونه مقاومتی ا زخودنشان نمی دهند و خطر جهش ژنتیکی میکروارگانیسم که د راستفاده از سموم وجوددارد هم از بین می رود در این مقاله به بررسی مکانیسم های انتی باکتریال این مواد اشاره شده است.