مقاله استفاده از نانوجاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: استفاده از نانوجاذب مزوپروس کربنی CMK-3 برای تصفیه پساب رنگ Janus Green B
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب سطحی
مقاله نانوجاذب مزوپورکربنی CMK-3
مقاله تصفیه پساب های نساجی
مقاله حذف رنگ آزوکاتیونى Janus Green B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرقلی نژاد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترکیان لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: دقیقی اصلی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از روش های متداول برای حذف آلاینده های آب و پساب استفاده از فرایند جذب سطحی به وسیله جاذب هاست. در این پژوهش جاذب مزوپورکربنی CMK-3 که یک جاذب شناخته شده و به نسبت جدید است در فرایند حذف رنگ آزوی کاتیونی Janus Green B استفاده شده است. جاذب CMK-3 به وسیله روش قالب گیری سخت از پیش ماده سیلیکاتی SBA-15 تهیه شده و با روش پراش پرتو (XRD) X، جذب – واجذب نیتروژن و همچنین تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و تجزیه عنصری (EDX) شناسایی و تایید شد. عوامل موثر در انجام فرایند حذف از جمله اثر زمان تماس جاذب با محلول رنگ، pH، غلظت ابتدایی رنگ، غلظت الکترولیت و دما مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه های به دست آمده از آزمایش ها نشان داد که جاذب در زمانی حدود ۱ ساعت با رنگ به تعادل می رسد و حذف رنگ در محلول بازی بهتر صورت می گیرد. همچنین فرایند جذب با افزایش غلظت ابتدایی رنگ و غلظت نمک افزایش پیدا کرد. اما با افزایش دما مقدار حذف رنگ کاهش می یابد این نتیجه گرمازا و خود به خودی بودن فرایند را نشان می دهد.