سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تغذیه
زهرا رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

اسیدهای چرب امگا۳ سنتز شده توسط میکروارگانیسم هاشامل DHA,EPA می باشند که منبع اصلی سنتز آنها حیوانات دریایی بخصوص ماهی های چرب هستند که با وجود برخیالودگیهای دریایی از جمله فلزات سنگین و با توجه به کاربرد فراوان این اسیدهای چرب درپیشگیری و درمان برخی از بیماریها گرایش به تولید میکروبی این اسید های چرب افزایش یافته است میکروارگانیسم های تجاریدراین زمینه شامل کپک جنس Mucorales آلگ Porphydrium cruentum باکتری جنس Flexibacter, vibrio shewanell , Aheromonas برای EPA الگ Schizochytrium برای DHA است علیرغم این که میکروارگانیسم ها میتوانند به عنوان یکی از منابع خوب این اسیدهای چرب محسوب شوند ولی ترس از واژه میکروب و بیماری زایی یکی از موانع موجود برسرراه تولید اسیدهایچرب از این منابع است.