سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فوزیه مقدمی – دانشگاه پیام نور ابهر، زنجان

چکیده:

وجود برخی از میکروارگانیزمها در خاکهای حاوی طلا نشانگر مقاومت آنها به این عنصر سمی می باشد و از اینرو زیست شناسان از انواعی از این میکروارگانیزمها به عنوان بیواندیکاتوری برای کشف معادن طلااستفاده می کنند. در مقاله نیز سعی شده که میکروارگانیزمهای بومی ایران را مورد بررسی قرار گیرد تا میکروارگانیزمهایی که دارای شاخص های بیواندیکاتوری هستند شناسایی و معرفی شوند. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که عدم وجود انواع کپکها و اکتینومیست ها و باسیلوس سرئوس و وجود مقادیر بالای رزئوموناس و میکروکوکوس می تواند شاخصشناسایی خاکهای حاوی طلا باشد.