سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم کاوش – کارشناس ارشد شیمی معدنی، دانشکده علوم – گروه شیمی – دانشگاه پیام نور مر
حجت اله معلمیان – دانشکده علوم – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
علی ممتازان – دانشکده علوم – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
علی ایقان – دانشکده علوم – گروه شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

در این مقاله نانو ذرات اکسید آهن بر روی نانو الیاف اکسید روی در حضور میدان الکتریکی و مغناطیسی در جهتگیری های مشخص نشانده می شود. روش کار بدین ترتیب است که ابتد ا با روش شیمیایی سل- ژل نانو ذرات مغناطیسی از اکسید آهن سنتز شد . در مرحله بعد نانو ذرات سنتز شده به پیشماده پلیمری از پلی وینیل الکل و نمک روی اضافه می شود. با استفاده از روش ریسندگی الکتریکی یا الکتروسپینینگ، نانو الیافی سنتز می شود که این الیاف در فاصله م ابین نازل و فویل جمع کنند الیاف از یک میدان الکتریکی و مغناطیسی قوی عبور می کنند . بعد از انجام آزمایشهای شناسایی و تصویر برداریSEM مشاهده شد که نانو ذرات اکسید آهن به خوبی بر روی الیاف جایگیری کرده اند.