سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهنام سرابی میانجی – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صن
فریدون امینی – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این مقاله توسعه و کاربرد سیستم میرایی اصطکاکی نیمه فعال با مهاربندهای تقویت کننده مورد مطالعه قرار گرفته که در آن یک سیستم میراگر ومهاربند به عنوان سیستم میرایی اصطکاکی با مهاربندهای تقویت کننده تعریف شده است. در این سیستم برای بدست آوردن نیروهای کنترلی ازتئوری کنترل فعال با فیدبک سرعت و شتاب استفاده شده است. از این سیستم میتوان به عنوان روشی موثر در ارتقای میرایی سازه و بهبود پاسخسازه استفاده کرد. کارآیی سیستم ارائه شده با شبیه سازی عددی یک ساختمان هفت طبقه در معرض زلزله نشان داده شده است. این شبی هسازی نشان می دهد که رفتار سازه میرا شده با سیستم ارائه شده، کاملا بهبود یافته است. همچنین نیروهای کنترلی لازم در مقایسه با مهاربندهای شورون و مهاربندهای قطری به مراتب کمتر می باشند