سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی ذهابی –
لیلا شریف حسن آبادی –

چکیده:

با رشد سریع اینترنت و گسترش روزافزون اطلاعات، پیدا کردن اطلاعات مورد نظر از این حجم انبوه اطلاعات برای کاربران، امری مشکل میباشد. بنابراین لازم است که ابزاری برای کمک به کاربر برای شناسایی اسناد مطلوب ایجاد شود. درپاسخ به این مساله، خلاصهسازی متن برای استخراج مفاهیم اصلی یک سند، مطرح شد. در این مقاله، به معرفی یک سیستم خلاصهساز متن دو مرحلهای مبتنی بر منطق فازی و الگوریتم جستجوی هارمونی میپردازیم. در مرحله اول، سیستم فازی بر- اساس ویژگیهای معین شده به ارزیابی جملات پرداخته و جملات با اهمیت که محتوای اصلی سند را مورد پوشش قرار می- دهند را شناسایی و آنها برای تولید خلاصه نهایی به مرحله دوم ارسال مینماید. سپس در مرحله دوم، با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی، برای تولید خلاصهای با خوانایی و پیوستگی مناسب که به خلاصه انسانی نزدیک باشد، تلاش مینماییم