سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین جوادی نسب – باشگاه پژوهشگران جوان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
عادله جعفر قلی بیک – گروه کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
حامد محمدیان – گروه برق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

در این مقاله , الگوریتم دسته بندی فازی به منظور قطعه بندی تصاویر ارائه می شود.اساس این الگوریتم بر پایه ی این واقعیت است که الگوریتم فازی اطلاعات فاصله ای را در نظر نمی گیرد, که این امر باعث حساسیت این روش به نویز می شود.فرمول جدید از طریق ترکیب اطلاعات همسایگی با الگوریتم اصلی فازی و بواسطه یک هیستوگرام بر پایه فازی مقدار دهی اولیه می شود.احتمال در این الگوریتم که تاثیر فضایی پیکسل های مجاور بر پیکسل مرکزی را نشان می دهد نقش کلیدی دارد و می تواند بوسیله عضویت فازی در این الگوریتم به طور خودکار تصمیم گیری نماید. به منظور ارزش گذاری کمی و اثبات کارایی روش پیشنهادی دسته ای از آزمایشات و مقایسات به همراه استنتاج های بسیاری از الگوریتم فازی در این مقاله ارائه می وشد .نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که روش پیشنهادی موثر و در برابر نویز مقاوم است.