سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید امانی فر – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت مهندسی توربین جنوب،
محمداسماعیل همدانی گلشن – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان،

چکیده:

مساله کمبود ولتاژVoltage Sag)یکی از مهمترین مشکلات کیفیت توان پیش روی مصرف کنندگان بالاخص مصارف صنعتی است که هزینههای گزافی را بر آنها متحمل میسازد. یکی از روشهایی که اخیرا در جهت مقابله با اینپدیده مورد توجه قرار گرفتهاست، استفاده از منابع پراکنده میباشد، زیرا که این منابع علاوه بر بهبود کیفیت توان دارای فواید مهم دیگری نظیر کاهش تلفات، افزایش قابلیت اطمینانو بهبود پروفیل ولتاژ هستند. در این مقاله تاثیر منابع پراکنده ژنراتوری سنکرون و مبتنی بر اینورتر بر پدیده کمبود ولتاژ ناشی از وقوع خطا بررسی و مقایسه میشوند. همچنین منبع پراکنده مبتنی بر اینورتر با جبرانساز سری معرفی می گردد . هدف از این نوع منبع پراکنده قابلیت پاسخگویی سریع به کمبود ولتاژ و بهبود کامل کمبود ولتاژ است . در ادامه با به کارگیری انواع منبع پراکنده از نوع ژنراتوری سنکرون، مبتنی بر اینورتر ساده و نوع مجهز به جبرانساز سری بر روی شبکه تست ۱۳ باسهIEEEنتایج با یکدیگر مقایسه میگردند. نتایج موید آن است که بکارگیری منبع پراکنده مبتنی بر اینورتر مجهز به جبرانساز سری به طور مناسبی قادر به بهبود کمبود ولتاژ با قابلیت پاسخگویی سریع است.