سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم مرعشی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ
علی قاسمیان – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا عشوری – استادیارسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
الیاس افرا – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با توجه به افزایش سهم الیاف بازیافتی درمقابل الیاف بکر لزوم بهبود خصوصیات فیزیکی و مکانیکی اینگونه الیاف زیاد شده است لذا صنایع به دنبال افزایش کیفیت محصولات کاهش هزینه ها و درنهایت افزایش سودآوری می باشند دراین تحقیق سعی شده است از ملاس که یکی از محصولات جانبی ضایعات کارخانجا ت قند است برای بهبودمقاومت های کاغذی بازیافتی استفاده شود با توجه به اینکه بخش جنوبی ایران یکی از کمربندیهای نیشکر محسوب می شود ملاس بخش عظیمی از پسماندهای کشاورزی ایران را به خود اختصاص میدهد این ماده حاوی درصد بالایی از قندها از قبیل ساکارز ۳۲-۴۴% گلوکز و فروکتور ۱۰-۱۵% می باشد که با روشهای اقتصادی قابل بازیابی نیستند این قندها به دلیل دارا بودن ابعاد کوچک درحد نانو می توانند به ترتیب در ۸۸ و ۸۶/۵ درصد حجم منافذ دیواره سلولی نفوذ کرده و با ایجاد پیوندهای هیدروژنی باعث افزایش مقاومت کاغذ و توانایی جذب آب به ویژه در کاغذهای بازیافتی گردند.