سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا اقیری – گروه کامپیوتر دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

دراین مقاله سعی شده است با استفاده از اصول معماری رویدادگرا بهبودهایی درسیستمهای انطباق پذیر حاصل شود تا از کا رایی بهتر و قابلیت های جدیدی برخوردار شوند این تغییرات متمرکز برواحدهای نظارت و تصمیم گیری در سیستمهای انطباق پذیر پویا میباشد درابتدا علت نیاز روزافزون به سیستمهای انطباق پذیر را مطرح می کنیم و پس از بررسی ساختاری این سیستم ها و معماری رویدادگرا علت استفاده از این معماری درچنین سیستمهایی بیان میشود و همچنین مدلی برای رویدادگرا نمودن وظیفه مندی های عمومی یک سیستم انطباق پذیر ارایه شده است درآخر نیز به بررسی مزایای مدل ارایه شده می پردازیم