سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی جعفری – دانشجوی دکتریدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هو
مرتضی طایفی – پژوهشگردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا
آرش سنگری – پژوهشگردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا
جعفر روشنی یان – دانشیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا

چکیده:

کاربرد معادلات پرواز در تصحیح خطاهای موقعیت و وضعیت برای سیستم ناوبری اینرسی به عنوان روشی ارزان و کارا م یتواند در تکنولوژی های هوافضایی نقش موثری ایفا نماید. در این مقاله به تلفیق سیستم ناوبری اینرسی با یک سیستم کمک ناوبری بر مبنای حل آنلاین معادلات پرواز پرداخته می شود. برای این منظور دو پیشنهاد استفاده از فرم لاگرانژی معادلات کپلر و بیان نیوتون معادلات پرواز سه درجه آزادی انتقالی مورد مطالعه قرار گرفته است. دقت بالا و قابل حل بودن به صورت آنلاین توسط کامپیوتر پرواز از ویژگ یهایی است که در توسعه این معادلات مد نظر قرارگرفته است. برای تلفیق پارامترهای پروازی حاصل از ناوبری اینرسی و معادلات پرواز از الگوریتم فیلتر کالمن استفاده شده است. در پایان با توجه به نتایج شبیه سازی پرواز یک ماژول فضایی نمونه، خطاهای موقعیت و سرعت برای دو حالت پیشنهادی مورد مقایسه قرار گرفته و مزایا و معایب هر یک از روش ها ارائه شده است