سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد آیت اللهی – دانشگاه علم و صنعت
عباسعلی کاظمیان – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای حذف نویز تصویر ارایه خواهد شد که معادلات انتشار غیرهمگن و تبدیل ویولت را برای حذف نویز تصاویرمورد استفاده قرارمیدهد درروشهای موجود حذف نویز تصویربراساس آستانه گذاری ویولت ضرایب تقریبی موجود درتبدیل ویولت که اطلاعات کلی تصویر دراین ضرایب موجود می باشد تحت تاثیر آستانه گذاری قرارنمی گیرند بنابراین تصویر نهایی پس از حذف نویز دارای بهبود محدودی خواهد بود از آنجا که نویز هر دو نوع ضرایب تقریبی و جزئیات تصویررا تحت تاثیر قرار میدهد تکنیک حذف نویز براساس معادلات انتشار غیرهمگن را برروی ضرایب تقریبی تصویر اعمال می کنیم تا بتوانیم این مشکل روشهای حذف نویز براساس ویولت را کاهش دهیم با استفاده از معادلات انتشار غیرهمگن اطلاعات نویز موجود دراین زیرباند حفظ خواهد شد.