سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی حیدری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان و دانشجوی دک

چکیده:

این مطالعه توضیحاتی در مورد تحقیقات انجام ش ده به منظور بررسی مناسب بودن بتن بازیافتی به عنوان یک جانشین برای مصالح ریزدانه ر ا ارائه می دهد . بتن بازیافتی (ماسه مصنوعی ) برای ۴۰ ٪ از مجموع مصالح ریزدانه استفاده می شود و ماسه طبیعی قسمت باقیمانده را تشکیل می دهد . بتن با عملکرد بالاHPC) و درجهM60و با تغییرات مقدار جایگزینی سیمان با گاز سیلیس مورد بررسی قرار گرفته است . حداکثر مقاومت فشاری ۲۸ روزه۷۱/۷۰ مگا پاسکال با ۱۵ درصد جایگزینی سیمان با گاز سیلیس مشاهده شد که با نسبت آب به مصالح۰/۳۲ مقاوم در برابر اسید است و با افزایش مقدار گاز سیلیس نفوذ ناپذیری کلرایدی نیز افزایش می یابد بتن با عملکرد بالاHPC) و درجه M60 و با تغییرات مقدار جایگزینی سیمان با گاز سیلیس مورد بررسی قرار گرفته است