سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ماهرخ علیمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:

با ورود به هزاره سوم افزایش حجم اطلاعات در سازمان ها و لزوم بکارگیری آنها در تصمیم گیری های سازمانی نظریه ای به نام مدیریت دانش را به وجود آورده است امروزه سازمانها دریافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند آنها را در دنیای رقابتی مستمر و پایدار نگه دارد لذا بیش از هرچیز کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهترین سرمایه سازمان مور د توجه قرار گرفته اند و مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است دانش تنها منبعی است که با بکارگیری افزایش می یابد مدیریت دانش به ما می آمورد که دانش را یادبگیریم آن را منتشر نماییم و دانش جدید ایجاد نماییم. پیتر دراکردر کتاب جامعه پسا سرمایه داری می گوید مهمترین منبع اقتصادی یعنی ابزارهای تولید دیگر سرمایه یا منابع طبیعی و یا نیروی کار نیستند این منبع اقتصادی بنیادی دانش است و خواهد بود.