سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد رضایی – کارشناس ارشد سازه های دریایی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدسعید کلانتری – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – عضو هیئ تعلمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مطالعه حاضر روش از SPH برای شبیه سازی اندرکنش موج و سازه های ایستگاه مصنوعی استفاده شد SPH یک روش مدلسازی بدون شبکه است که قادر است تغییر شکلهای سطح آب با دقت بالا انجام دهد دراین روش جهت محاسبه فشار مایع احتیاج به فرمول بندی دقیق از هیدرودینامیک غیرقابل تراکم مساله است حل عددی به کمک یک سیستم دو مرحله ای نیمه ضمنی معادلات حاکم صورت می پذیرد این مدل جریان معادلات سه بعدی ناپایدار ناویر استوکس را برای جریان بیرونی محیط متخلخل و معادلات ناویر استوکس را برای جریان در محیط متخلخل حل می کند در شبیه سازی محیط متخلخل از نیروهای اصطکاکی اضافه در معادلات استفاده شد. برای صحت سنجی مدل نیز نتایج حاصلبا نتایج آزمایشهایی با امواج منظم برروی زیست گاههای مصنوعی مستغرق انجام شد.