سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه خالوزاده مبارکه – دانشگاه علوم و فنون مازندران – دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات
مهران رضایی – دانشگاه اصفهان – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی فناوری اطلاعات
منیره عرب جعفری – موسسه آموزش عالی خیرانتفاعی مجازی نور طوبی – گروه تجارت الکترونیک
فهیمه پارسایی – موسسه آموزش عالی خیرانتفاعی مجازی نور طوبی – گروه تجارت الکترونیک

چکیده:

در طول هه گذشته صنعت گردشگری به شدت تحت تاثیر تغییرات سریع تکنولوژی قرار گرفته است. حمایت از برنامه های کاربردی گردشگری الکترونیکی ، با چالشهایی شامل فقدان درک کامل از رفتار مشتریان و عوامل موثر بر آن رو به رو است. هدف این مقاله شناسایی عامل های تعیین کننده ای است که روی استفاده مسافران بالقوه از اینترنت برای برنامه ریزی سفر اثر می گذارد. مدل پذیرش تکنولوژی چندین دهه است که برای پیش بینی و شرح پذیرش و استفاده کاربرای ازتکنولوژی های جدید به کار می رود . از این رو در این مقاله از مدل پذیرش تکنولوژی به منظور پیش بینی و شرح گرایش به وب سایت های گردشگری استفاده می شو. همچنین سازه جدید اعتماد به این مدل اضافه شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که نگرش ، بیشترین اثر را در پذیرش گردشگری الکترونیکی در ایران دارد. اثر اعتماد بر گرایش افراد به استفاده از وب سایت های گردشگری نیز تائید شد. یافته های اینتحقیق می تواند به مدیران در تدوین استراتژی های بازاریابی خود کمک می کند.