مقاله استفاده از مدل های پارامتری و مدل کاکس در تحلیل عوامل موثر بر تشخیص رتینوپاتی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۲۸ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: استفاده از مدل های پارامتری و مدل کاکس در تحلیل عوامل موثر بر تشخیص رتینوپاتی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت
مقاله رتینوپاتی دیابتی
مقاله مدل کاکس
مقاله مدل های پارامتری
مقاله ملاک آکائیکه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری شاهی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی اردکانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: یکی از عوارض مهم دیابت رتینوپاتی دیابتی است که یک نوع عارضه عروقی بسیار اختصاصی برایدیابت نوع یک و دو محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تشخیص رتینوپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ با استفاده از مدل کاکس و مدل های پارامتری نمایی، وایبل، لگ نرمال، لگ لجستیک و مقایسه کارایی آن ها انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش آینده نگر تاریخی، ۴۰۰ بیمار مبتلا به دیابت نوع ۲ و فاقد رتینوپاتی که در سال ۱۳۸۷ در مرکز تحقیقاتی – درمانی دیابت یزد تشکیل پرونده داده بودند، وارد مطالعه گردیدند و تا بهمن ماه ۱۳۹۱ از نظر تشخیص رتینوپاتی پیگیری شدند. متغیرهای معنی دار در مدل تک متغیره، برای بررسی عوامل موثر بر تشخیص رتینوپاتی وارد مدل های چند متغیره کاکس و پارامتری شدند. معیار مقایسه کارایی مدل ها، ملاک آکائیکه بود. کلیه محاسبات با نرم افزار R انجام و سطح معنی داری ۰٫۰۵ در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین و میانه زمان تشخیص رتینوپاتی به ترتیب ۴۶ و ۵۸ ماه بود. ۳ درصد بیماران در کم تر از یک سال و ۱۶ درصد از بیماران در کم تر از دو سال رتینوپاتی برای آنها تشخیص داده شد.
استنتاج: متغیرهای آنمی، مصرف آسپرین، مدت ابتلا به دیابت، استفاده از انسولین می تواند به عنوان عوامل خطر قوی در تشخیص رتینوپاتی مد نظر قرار گیرد (p<0.05). طبق ملاک آکائیکه، مدل کاکس بهترین برازش را در تعیین عوامل موثر بر تشخیص رتینوپاتی دارد.