مقاله استفاده از مدل مخازن جدار نازک جهت بهینه سازی ساختارهای برید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: استفاده از مدل مخازن جدار نازک جهت بهینه سازی ساختارهای برید
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برید
مقاله تاری پودی
مقاله زاویه برید
مقاله مخازن جدار نازک
مقاله فشار داخلی
مقاله ممان چروکیدگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج رسولیان جلیل
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: آجلی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بافت بریدینگ در صنایع مختلف به عنوان استوانه ای تحت فشار داخلی از کاربردهای فراوانی برخوردار می باشد. در این شرایط داشتن یک سازه پایدار بدون هیچ گونه چروکیدگی و نایکنواختی از ضروریات امر می باشد. استفاده از مدل مخازن جدار نازک با دو انتهای بسته و تحت فشارهای داخلی به عنوان برید مناسبت خوبی با موضوع کار جاری دارد. در انجام آزمایشات با استفاده از یک لوله سیلیکونی به عنوان مغزی و استفاده از بافت های برید با زوایای مختلف و همچنین بافت تاری پودی نمونه هایی جهت انجام آزمایش ساخته شده و سپس نمونه ها در اثر افزایش فشارهای داخلی با نرخ ثابت شروع به ازدیاد قطر کرده که تمامی نتایج تا لحظه پارگی توسط یک دوربین فیلمبرداری شد. در این تحقیق ابتدا تئوری مربوط به مقدار تنش و ممان چروکیدگی ایجاد شده در این بافت ها تحت فشار داخلی بیان شده و سپس با طراحی آزمایش جدید مذکور نتایج بدست آمده را با تئوری مطرح شده مقایسه گردیده و در نهایت برای تعیین بهینه ترین زاویه برید در بافت های بریدینگ مورد استفاده به عنوان مخازن جدار نازک ارتباط بین زاویه و فشار در نقطه پارگی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفته است. در زاویه بهینه ±۵۵ درجه کلیه نیروهای ایجاد شده در بافت برید در اثر اعمال فشار داخلی در راستای جهت گیری رشته های برید بوده و افزایش قطر استوانه برید کاملا کنترل شده و وابسته به ازدیاد طول رشته ها می باشد. در زوایای کمتراز ±۵۵ درجه نرخ افزایش قطر به خصوص در فشارهای نزدیک به فشار پارگی سریع بوده و در زاویه هایی بیشتر از ±۵۵ درجه ازدیاد در راستای طول و به عبارتی کاهش قطر در بافت بریدینگ مشاهده می گردد.