سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهزاد منفردی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
فریبرز مسعودی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
فرزانه شاکر اردکانی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
طاهره ارچندانی – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

در شمال شرقی سیرجان ( زون ارومیه دختر) واحد های ولکانیکی ائوسن و پلیوسن رخنمون دارند. سنگ های اصلی آتشفشانی عبارتند از: آندزی بازالت، تراکی آندزیت، تراکی بازالت، داسیت، تراکیت، برش ولکانیکی و توف برش آندزیتی. یک مدل عددی، که اساس بر پایه اجسام مکعبی است، برای تعیین شکل بلورها ی پلاژیوکلاز آندزی بازالت های شمال شرق سیرجان، مورد استفاده قرار گرفت. در بررسی میکروسکپی، کانی های اصلی نمونه مورد مطالعه، پلاژیوکلاز هستند که در زمینه شیشه ای با بافت اصلی پورفیری قرار گرفته اند.بدین منظور در بلورهای با ابعاد S:I:L ( ارتفاع:عرض:طول) بر اساس نمودار نسبت عرض به طول در مقابل فراوانی نسبت S/L محاسبه شد. نسبت ،I/L نیز با استفاده از چولگی پراکندگی ها تعیین شد. با توجه به نسبت های تعیین شده، نسبت ارتفاع: عرض: طول بلوری پلاژیوکلازها ۱:۳:۳ بدست آمد.