سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا شجاعیان – دانشجوی دکتری مهندسی سازه های ابی
سیدمحمود کاشفی پور – استاد گروه مهندسی سازههای آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چ

چکیده:

ازجمله مهمترین اهداف احداث حوضچه های آرامش عملکرد مناسب درجهت استهلاک انرژی با ایجاد پرش هیدرولیکی می باشد دراین مقاله اعماق مزدوج پرش هیدرولیکی مقاطع مستطیلی با شیب معکوس بصورت تابعی از پارامترهای عدد فرود اولیه شیب کف و ارتفاع End sill با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مدل گردید و میزان دقت مدل دربرآوردهریک از مشخصات هیدرولیکی مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل نشانداد که مدل قادر به پیش بینی این خصوصیت با دقت بسیار بالا می باشد.