سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فائزه شجاع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم سبزوار
الهه عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمد با عقیده – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

تغییرات و تفاوت های زمانی و مکانی آب و هوا عامل مناسبی برای توسعه صنعت گردشگری است. در فصول گرم سال که قسمت وسیعی از کشور اقلیم نامناسبی دارند نواحی شمال غرب به دلیل برخورداری از آب و هوای مطلوب می تواند مقصد گردشگران باشد. شهر ارومیه نیز که در این ناحیه واقع شده است از چنین مزیتی برخوردارمی باشد. در این مطالعه سعی شده است با استفاده از شاخص های آسایش بکار رفته در نرم افزار ریمن از یک طرف بهترین شاخص برای تعیین اقلیم آسایش شهر ارومیه و از طرف دیگر زمان مناسب گردشگری در منطقه تعیین گردد. نتایج حاصله که در یک مقیاس روزانه و در قالب تقویمزمانی ارائه شده حاکی از آن است که استفاده از شاخصSET دمای موثر استاندارد) نتایج قابل قبولی از اقلیم آسایش ) منطقه ارائه می دهد و بهترین زمان برای حضور گردشگران ، ماههای تیر، مرداد و شهریور می باشد.