سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا عبدپوردلال – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه بخش کشاورزی، حفظ و افزایش درآمد حاصل از تولیدات کشاورزی و سایر صنایع مرتبط به آن می باشد. از آنجا که استان اردبیل از نظر سطح زیر کشت و تولید سیب زمینی جایگاه ویژه ای را در کشور دارد بررسی اقتصادی کشاورزان تولید کننده این محصول از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف از این بررسی شناسایی عوامل موثر بر عملکرد اقتصادی تولید کنندگان سیب زمینی در شهرستان اردبیل می باشد. این بررسی در سه منطقه سردابه، آبی بیگلو و حومه اردبیل از توابع شهرستان اردبیل انجام گردید. اطلاعات مورد استفاده در این بررسی مربوط به سالهای زراعی ۸۵-۸۴ است. برای تعیین عوامل تاثیر گذاردر تولید سیب زمینی بر اساس جنبه های مدیریتی، تکنیکی و اقتصادی از برازش رگرسیونی استفاده گردید. نتایج نشان داد که در منطقه سردابه عوامل ساختاری و اجتماعی و در مناطق آبی بیگلو و حومه اردبیل عوامل اقتصادی از تاثیر گذاری بیشتری در تولید سیب زمینی شهرستان اردبیل را دارا بوده اند. بیشترین مقدار همبستگی (۰۵/۰P< و۹۴۳/۰=R2) بین متغیرهای مستقل با ماهیت مدیریتی، تکنیکی و اقتصادی و متغیر وابسته درآمد ناخالص سیب زمینی در منطقه آبی بیگلو بدست آمد.