سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سروش زرین آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر گروه مهندسی شیمی
حسن حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

دراین پژوهش بااستفاده از مدل بدست آمده برای راکتور کاتالیستی بستر پرشده تغییرات غلظت برج بستر ثابت را نیز می توان پیش بینی کرد مدل بدست آمده برای راکتور حاصل از چندین موازنه جرم و شرایط مرزی است مقایسه نتایج بدست آمده ازمدل و نتایج آزمایشگاهی نشان میدهد که مدل ارایه شده خطای ناچیزی دارد.