سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نیما ایزدی – مربی گروه ریاضی موسسه آموزش عالی راغب اصفهانی
محسن حسنی – کارشناس ارشد حسابداری
روح الله جوادی – دستیار علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور واحد محلات

چکیده:

تجزیه و تحلیل کارآمد صورت های مالی می تواند زمینه ی لازم را برای شناسایی مشکلات پیش روی سازمان ها ایجاد کند و راهگشای بسیاری از تصمیم گیری ها و آینده نگری ها باشد. هر چند تحلیل نسبت های مالی برای ارزیابی مالی شرکت ها قدمتی دیرینه دارد، اما محدودیت تحلیل نسبت ها آن است که هر نسبت با در نظر گرفتن یک فاکتور در صورت و فاکتور دیگر در مخرج، فقط یک بعد را ارزیابی می کند. بنابراین در نظر گرفتن نسبت های مالی به صورت جدا از هم معمولاً نمی تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ه ا باشد. برای رفع این نقص، در این مقاله پیشنهاد می شود که ابتدا با بررسی نظر خبرگان و کارشناسان صنعت و استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی وزن اهمیت نسبت های مالی مختلف در مقایسه با هم استخراج شود. سپس تلفیق نسبت ها و در نظر گفتن چهار دسته از نسبت ها به ع نوان ستادهای هر شرکت، کارآئی و کارآمدی هر شکرت در مقایسه با سایر شرکت ها اندازه گیری شود. بدیهی است نمره کارایی هر شرکت که اطلاعات مختلفی در آن منظور شده می تواند راهنمای مناسبی هم برای سرمایه گذاران و هم مدیران شرکت باشد تا ولویت های سرمایه گذاری و جهت گیری آتی شرکت را با دقت بیشتری تعیین نمایند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان نسبت ها ی نقدینگی، نسبت سریع، در میان نسبت های رشد، نسبت افزایش حقوق صاحبان سهام و در میان نسبت های عملیاتی، نسبت گردش موجودی بیشترین اهمیت را داشته است. پس از به کارگیری شاخص های ترکیبی به عنوان ستاده و استفاده از یک مدل تحلیل پوششی داده های جمعی می توان نمره ناکارآمدی صورتهای مالی شرکت ها را محاسبه کرد.