مقاله استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سه سطحی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت صنعتی از صفحه ۱۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سه سطحی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل پوششی داده ها(DEA)
مقاله تحلیل پوششی دو مرحله ای
مقاله مدیریت زنجیره تامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی ساویز
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحلیل پوششی داده ها ابزاری برای محاسبه کارایی در واحدهای تصمیم گیری از جمله زنجیره تامین است. از آنجا که اخیرا مدل تحلیل پوششی دو مرحله ای تمرکز بیشتری روی فرآیندهای زنجیره تامین در دو سطح داشته است، بدین منظور ضرورت ارزیابی زنجیره تامین در سطوح بالاتر برای دستیابی به کارایی دقیق تر محسوس است. در این مقاله مدل وانگ (۲۰۱۰) را در سه سطح جهت ارزیابی یک زنجیره تامین، گسترش داده ایم تا اهمیت یکپارچگی در کل زنجیره تامین را نشان دهیم. در این مدل، تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای کو و هوانگ (۲۰۱۰) با فرض بازده به مقیاس متغیر و کارایی مدل چن (۲۰۰۹) با در نظر گرفتن اهمیت نسبی وزن ها در هر مرحله به طور مجزا لحاظ شده است. مدل ارائه شده در یک مثال عددی اجرا گردیده و نتایج در قالب جداولی تحلیل گردیده است.