سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی معانی – شرکت مهندسی باسکو
معین معینی –

چکیده:

در مطالعات برنامه ریزی توسعه ی شبکه های انتقال و فوق توزیع، برنامه ریزان شبکه علاقه مندند براساس برآورد بار انجام شده زمان مناسب برای توسعه ی شبکه را محاسبه کرده و برنامه ریزی های خود را بر اساسآن طراحی کنند. اما در بسیاری از موارد بدلیل نبود اطلاعات دقیق و قابل اطمینان از بار شبکه در سال های افق، این امکان وجود نداشته و تنها بازه ای از اطلاعات بار سیستم در اختیار است. از این رو اغلب مطالعات برنامه ریزی توسعه شبکه بطور کیفی و بر اساس گرایش افراد انجام شده و استفاده از یک الگوی مشخص و بر اساس مطالعات قابلیت اطمینان شبکه امری ضروری است. در این مقاله، الگوریتمی مبتنی بر تئوری احتمال برای سیستماتیککردن مطالعات برنامه ریزی طرح های توسعه شبکه های قدرت ارائه می شود در روش پیشنهادی، احتمال پاسخگویی وضعیت موجود شبکه به بار درآینده محاسبه شده و برنامه ریزان با توجه به سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز شبکه، زمان توسعه ی شبکه را محاسبه می کنند