سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یونس باد آورنهندی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محسن حسنی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذر

چکیده:

افزایش بازدهی سرمایه گذاری انجام شده از مهمترین اهداف مدیران سازمان ها و موسسات اقتصادی محسوب می شود.در حقیقت تلاش آنها بر آن است که با مطالعات اطلاعات و آمار و ارقام موجود در صورت های مالی (که به صرف انرژی و هزینه های فراوان به دست می آیند)شمایی از عملکرد سازمان خویش به دست آورند و بتوانند با بررسی وضعیت حاضر و در نظر گرفتن اهداف استراتژیکو بلند مدت سازمان و همچنین با آگاهی از نقاط قوت و ضعف خویش و اتخاذ راهبرد های شایسته،موجبات بهینه سازی فعالیت ها و بهره جویی قابل قبول از سرمایه گذاریهای انجام شده را فراهم آورند.بر این اساس،تجزیه و تحلیل کار آمد صورت های مالی می تواند زمینه ی لازم را برای شناسایی مشکلات پیش روی سازمان ها ایجاد کند و راهگشای بسیاری از تصمیم گیری ها و آینده نگری ها باشد.هر چند تحلیل نسبت_های مالی برای ارزیابی مالی شرکت ها قدمتی دیرینه دارد،اما محدودیت تحلیل نسبت ها آن است که هر نسبت با در نظر گرفتن یک فاکتور دیگر در مخرج،فقط یک بعد را ارزیابی می کند بنا براین در نضر گرفتن نسبت های مالی به صورت جدا از معمولا نمی تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها باشد.