سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزام زائری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه ارومیه
مسعود عامل سخی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ارومیه

چکیده:

یکی از بحرانهای بشری، مسئله زلزله و پیامدها و رخدادهای ناشی از آن میباشد. همچنین مواردی که پس از زلزلهها و تخریبهای ناشی از آن به وقوع میپیوندد، توجه مسئولین و محققین را نسبت به روشهای مختلف و ارزان قیمت کاهش چنین مخاطراتی به همراه داشته است. همچنین با توجه به حجم بالای میزان لاستیکهای فرسوده ماشینها و لزوم دفع و از بین بردن و یا استفاده مجدد از آنها، این موضوع یکی از مسائل مهم زیست محیطی در سطح دنیا میباشد. استفاده از چنین مصالح فرسودهای پاسخی مرکب به حل این دو معضل مذکور میباشد. در تحقیق حاضر استفاده ازلاستیکهای فرسوده در زیر پی ساختمانها به عنوان میراگر به روش المان محدود با استفاده از نرم افزارPLAXIS مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مثبت حاصل از آن در تحلیلهای لرزهای ارائه گردیده است