سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرجان محمدعلی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشگاه مواد و انرژی کرج، ایران
منصور کیانپورراد – استاد پژوهشگاه مواد و انرژی کرج، ایران
تورج عبادزاده – دانشیار پژوهشگاه مواد و انرژی کرج، ایران

چکیده:

نانو تکنولوژی بررسی و توسعه ی مواد در مقیاس نانو می باشد که این تکنولوژی علوم مختلفی از جمله الکترونیک، علم مواد و مهندسی پلیمر را پوشش می دهد.امروزه نانوالیاف، به سبب داشتن سطح ویژه و تخلخل بالا کاربردهایی از جملهلایه های جاذب در پوشش های محافظ، محیط های فیلتراسیون و غیره یافته اند.الکتروریسندگی به عنوان روشی مناسب جهت تولید نانوالیاف ها شناخته می شود. نانوالیاف سرامیکی مولایت۳Al2O3.2SiO2از طریق الکتروریسندگی سل حاصل از روش سل-ژل که حاوی آلومینیوم نیتراتANN) آلومینیوم ایزو پروپوکسایدAIP) و تترااتیل اورتوسیلیکاتTEOS) بوده، و پس ازکلسیناسیون در دمای ۱۲۰۰ به مدت ۲ ساعت ، سنتز گردید. جزئیات گسترش کریستالیزاسیون و تحولات میکروسختاری نانوالیاف ریسیده شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده ی این موضوع می باشند که با انتخاب غلظت مناسبی( ۶ درصد وزنی) از پلیمر پلی وینیل الکلPVA) که نقش مهمی درقابلیت ریسیده شدن و تحولات میکروساختاری ایفا می کند، می توان نانوالیافی با مورفولوژی یکنواخت و خلوص بالا بدست آورد