سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد نیاکوثری – استاد دانشگاه شیراز
نسترن خواجه ای – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم صنایع غذایی
سیدمسعود محمدی –

چکیده:

روده بزرگ شامل ۴۰۰ گونه میکروبی می باشد که میکروفلورای غالب بومی در روده هستند و توانایی پاتوژن هایی مثل اشریاشیا کلستریدیوم سالمونلا و کمپیلوباکتر را محدود می کنند زمانی که بالانس میکروبی به هم میریزد موجب نفخ شکم واسهال می شود از میان زیرگونه های بومی میکروفلورای روده پروبیوتیک هایی مثل لاکتوباسیلوس و بیفیدیوباکتریوم را می توان نام برد پروبیوتیک ها مکملهای غذایی میکروبی زنده ای هستند که بصورت سودمند ازطریق بهبود بالانس میکروبی دستگاه گوارش به میزبان کمک می کند خشک کردن انجمادی یکی ازفرایند های بسیار مناسب برای تولید پروبیوتیک های خشک است و اگر تحت شرایط بهینه انجام شود سرعت فرایند بالا هزینه پایین و میزان زنده ماندن باکتریها بالاست خشک کردن انجمادی راحت ترین و موفق ترین روش برای نگهداری ب اکتری مخمر و قارچهای اسپوردار است.