سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

متین یحیوی – کارشناسان مرکز پژوهشهای فرهیختگان زرنام
فاطمه شکوهی –
وحید جمالی –

چکیده:

موادغذایی بهدلیل داشتن ترکیبات مغذی و بعضا حساسیت بافت درمعرض عوامل مختلف قرارگرفته و فاسد می شوند برایجلوگیری از فسادهرچه بیشتر و بالطبع افزایش مدت زمان ماندگاری فرایند نگهداری به روشهای متفاوتی انجام میگیرد که یکی از مهمترین روشهای آن خشک کردن می باشد برای این منظور تحت شرایط کنترل شده بخش اعظم آب طبیعی موجود درماده غذایی گرفته می شود که درنتیجه با کاهش فعالیت آبی از فعالیت آنزیمی ومیکروبی ممانعت به عمل می آید استفاده از امواج مایکروویو تحت خلا جهت خشک کردن مواد غذایی تولید محصولی مطمئن و عاری از هرگونه آلودگی را نوید می دهد از دیگر دلایل کاربرد این روش درصنایع غذایی می توان به سرعت عمل و کاهش زمان فرایند سهولت کاربرد امکان پخت بدون افزودن آب به مواد غذایی حفظ اجزای ناپایدار درحرارت مانند ویتامین ها و لیپیدها و همچنین امکان حرارت دهی مواد غذایی بسته بندی شده اشاره نمود درانی راستا برای تفهیم این مواد به بررسی روش خشک کردن مایکروویو خلا درصنایع غذاییمی پردازیم