سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهتاب قریب خانی – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا،
محمد پورکاظمی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان،
سهراب رضوانی گیل کلایی – موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی در جمعیت ماهیان سوف سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر تعداد ۱۵۰ عدد نمونه بالغ ماهی سوف سفید صید شده از حوضه جنوب غربی دریای خزر شامل تالاب انزلی ( ۵۰ عدد)، سواحل چابکسر ( ۵۰ عدد) و سواحل تالش ( ۵۰ عدد) جمع آوری گردید. از هر ماهی حدود ۲ گرم از بافت نرم باله پشتی جدا و سپس در الکل ۹۶ درصد نگهداری گردید. DNA ژنومی هر یک از نمونه ها استخراج و سپس واکنش زنجیره ای پلیمراز ( PCR ) با استفاده از ۱۵ جفت آغازگر میکروستلایت انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که از ۱۵ جفت آغازگر مورد استفاده ۶ جفت تولید باند های چند شکلی (پلی مورف) و ۷ جفت تولید باندهای تک شکل (مونومورف) نمودند. ۲ جفت از آغازگرها نیز هیچگونه تکثیری انجام ندادند. میانگین آللی برای کلیه لوکوس ها در تمامی مناطق نمونه برداری ۶/ ۰± ۱/ ۳ و میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و قابل انتظار که از فاکتورهای اندازه گیری تنوع ژنتیکی هستند به ترتیب ۲۰ / ۰± ۵۳ / ۰ و ۱۴ / ۰± ۵۱ / ۰ محاسبه شد. بر اساس تست AMOVA حداکثر تمایز ژنتیکی ( Fst ) معنی دار ( ۰۱ / P<0 ) بین نمونه های مناطق سواحل چابکسر و تالاب انزلی و به میزان ۰۶۴ / ۰ با جریان ژنی ۶۳ / ۳ دیده شد. حداقل تمایز ژنتیکی بین نمونه های منطقه تالش و چابکسر به میزان ۰۲۲ / ۰ با جریان ژنی ۲۷ / ۱۱ دیده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که حداقل دو جمعیت متمایز از این گونه ماهی در دریای خزر و تالاب انزلی وجود دارند