سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی نرم افزار
سیدمهران شرفی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
ناصر نعمت بخش – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

معماری نرم افزارنقش حیاتی دردستیابی به خصوصیاتکیفی ایفا می کند توجه به پیمانه بندی درطراحی معماری نرم افزارباعث دستیابی به خصوصیات کیف یمانند تغییرپذیری انعطاف پذیری قابلیت استفاده مجدد و قابلیت حمل می شود پیمانه بندی با جنبه های پیچیدگی همانند انسجام و پیوستگی مرتبط است انسجام به میزان ارتباط وظایف دریک پیمانه و پیوستگی به میزان وظائف درپیمانه های مختلف نسبت به همدیگر اشاره می کند انسجام بالا و پیوستگی پایین باعث استقلال عملیاتی محصورسازی و درنتیجه بهبود پیمانه بندی می شود دراین الگوریتم وظایفی که ارتباطات محکمی را با هم دارند شناسایی و دریک پیمانه مجزا قرار داده می شوند نتیجه این الگوریتم افزایش انسجام و کاهش پیوستگ یاست که بهبود پیمانه بندی را به همراه دارد.