سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا بیات ترک – دانشگاه صنعتی امیرکبیرتهران
المیرا هادی پور –
مسعود لطیفی –
مریم یوسف زاده –

چکیده:

دراین پروژه سعی شده است با استفاده از فرایند الکتروریسی نانوالیافی تهیه شود که خاصیت ضدمیکروبی داشته باشد که جهت نیل به این هدف از نانوذرات نقره درمحلول پلیمری استفاده شد به عبارتی نانوکامپوزیتی از نانوذرات نقره درپلیمر پلی ونیل الکل PVA تهیه شد و با سه روش مختلف الکتروریسی معمول الکتروریسی و اسپری همزمان و به کارگیری نازل دوجزئی نانوالیاف برروی پارچه پنبه ای پوش شداده شد جهت بهینه سازی فرایند درتولید نانوالیاف PVA شرایط مختلف فرایند الکتروریسی ازقبیل فاصله ولتاژ میزان تغذیه و نیز میزان غلظت محلول پلیمری برای پلیمر PVA با وزن مولکولی ۷۲۰۰۰ مورد بررسی قرارگرفت و نمونه هایی درشرایط ۳۶گانه تولید شد و پس ا زتهیه تصاویر SEM قطر نمونه ها اندازه گیری شد و شرایط بهینه فرایند الکتروریسی و نیز غلظت بهینه برای این پلیمر مشخص شد