سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا محمدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
حسین رسالتی – استاد گروه علوم صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

امروزه در کنار پیشرفتهای تکنیکی صنایع مختلف در راستای دستیابی به محصولات با کیفیت بالاتر و همچنین ارتقا سیستم های مدیریتی و اقتصادی ، جنبه های زیست محیطی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است . صنایع خمیرو کاغذ نیز به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و گسترده از این قائده مهم مستثنی نبوده و یکی از آلاینده های مهم محیط زیست شناخته شده اند. این کارخانه ها به دلیل حجم مصرف زیاد آب منجر به تولید پساب زیادی می شوند. در این راستا مهمترین آلاینده های زیست محیطی پساب صنایع خمیر و کاغذ COD,BOD,AOX,TSS و رنگ می باشند. از بین آنها رنگ به عنوان یک مشکل جدی برای صنایع بازیافت و تولید خمیر رنگبری شده به شمار می آید. رنگ در پساب کارخانه های خمیر وکاغذ به واکنشهای شیمیایی و گرمایی در تولید خمیر و کاغذ وابسته می باشد. در طول این فرایند بخش عمده ای از لیگنین و مواد استخراجی از سلولز و همی سلولز جدا می شوند. ترکیبات لیگنین محلول در پساب همراه با تاننها، سهمی از رنگ پساب را تشکیل می دهند. همچنین گروههای رنگساز نیز از تخریب لیگنین درست می شوند. تحقیقات و بررسی های مختلفی که با استفاده قارچ پوسیدگی سفید صورت گرفته همگی حاکی از کاهش رنگ در پساب خمیر و کاغذ می باشد که به عنوان مثال در یک کارخانه ای که از پسماند کشاورزی به عنوان مواد اولیه خمیر سازی استفاده می کرد ، به میزان% ۹۲ کاهش رنگ در پساب آن با استفاده از ایزوله B7 قارچ رنگین کمان مشاهده شد ، همچنین نوع دیگری از قارچ پوسیدگی سفید به نام coriolus versicolor در رنگ زدایی پساب خمیر استفاده شد ،که نتیجه ی آن کاهش میزان رنگ از ۰٫۲۶۸ به ۰٫۰۲۰ را نشان داد. در این مطالعه به طور کلی به استفاده از قارچ پوسیدگی سفید (white-rot fungus) برای رنگ زدایی پساب کارخانجات خمیر و کاغذ اشاره شده است