سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیر حسین رستگاری یزدی – کارشناس برق گرایش جنگ الکترونیک دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
سعید طعتی –
امین حاجی نژاد –

چکیده:

نخستین گام برای دستیابی به اهداف توسعه صنعتیو غیرصنعتی سالم و پایدار شناسایی پیامدهای گوناگون فعالیت صنعتی و غیرصنعتی نظیر الودگی هوا است هرچند اشکال مختلف آلودگی محیط زیست وابسته و قابل تبدیل به یکدیگرند اماآنچه اهمیت آلودگی هوا را بیشتر می سازد نقش هوا به عنوان حیاتی ترین ماده برای ادامه زندگی انسان آثار گوناگون و غالبا جبران ناپذیر آلاینده ها برسلامت انسان و محدود بودن توانایی بشر برای کاهش و کنترل آلودگی های هوا است بطور کلی اثرات آلودگی برانسان عمدتا برروی چشم ها و دستگاه تنفسی است هنگامی که گازهای آلاینده هوا بخارات دودهای غلیظ و غیره درهوا منتشر می شوند و درتماس با اعضای بدن قرار میگیرند درمحدوده غلظتی معینی سبب سوزش تحریک چشم بینی گلو و شش ها می گردند و درغلظت های بالاتر ممکن است اثرات شدیدتری از قبیل تشدید بیماریهای قلبی عروقی و تنفسی و درنهایت موجب خفگی و مرگ شوند . دنیای امروز اطلاعات و مدیریت بهینه آنها می باشد پیشرفت روزافزون دردهه های اخیر درزمینه های تکنولوژی جمع آوری و ذخیره اطلاعات سبب گشته که کاربران و برنامه ریزان با حجم بسیایر از اطلاعات مواجه گردند.