سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید حسینیان پور – کارشناس ارشد مهندسی عمران – سازه

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده ازپیش تنیدگی و سازه های پیش تنیده در داخل کشور رشد قابل توجهی داشته است بطوریکه در حال حاضر بسیاری از پلهایدارای دهانه های بلند با استفاده ازتکنیک پیش تنیدگی طراحی و ساخته شده اند با توجه به تغییرات آیین نامه ای بارگذاری و روشهای آنالیز لرزه ای درسالهای اخیر اغلب این پلها نیاز به مقاوم سازی دارند که این مسئله نیاز به مدلهای المان محدود قابل اعتماد جهت آنالیزهای غیرخطی را آشکار م یسازد مطالعاتعددی صورت گرفته در خصوص اعضای بتنی پیش تنیده خصوصا اعضای پیش تنیده مرکب بسیار محدود است و می توان گفت که یک مدل المان محدود قابل اطمینان که بیانگر رفتار واقعی اعضای پیش تنیده مرکب باشد وجود ندارد