سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محسن بهپور – شیمی تجزیه عضو هیئت علمی دانشیار دانشگاه کاشان
مریم چاکری –

چکیده:

در دهه های اخیر استفاده از نانوذرات به ویژه تیتانیا برای کاهش الودگیهای محیط زیست کاهش ترکیبات الی الوده کننده موجود در هوا و پسابها مورد توجه محققین قرارگرفته است در اثر تابش نور فتوکاتالیست ها می توانندالودگی های ارگانیک را به مواد غیرسمی ماننددی اکسید کربن و آب اکسید کرده و همچنین موجب گندزدایی و تصفیه آب از یک سری باکتریهای معین شوند دراین پژوهش فیلم نازک کاملا شفاف نانوذرات تیتانیم دی اکسید TiO2 دوپ شده با نقره و اصلاح شده با پلی اتیلن گلیکول برروی سطح شیشه به روش سل ژل تهیه شد و تجزیه ی فوتوکاتالیزوری ان برروی متیل اورانژ به عنوان یک الاینده ی آب مورد بررسی قرارگرفت با دوپ شدن نقره خاصیت فوتوکاتالیزوری فیلم نازک در مقابل نور مریی بسیار بهبود می یابد. بطوریکه در صد تجزیه ی محلول متیل اورانژ توسط این فیلم در ۵ ساعت تابش نور مریی ۹۵/۰۶ % بوده درصورتی که درصدتجزیه ی متیل اورانژ در همین مدت تابش نور مریی توسط فیلم نازک تیتانیم دی اکسید خالص برابر با ۲۴/۰۴% می باشد.