سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صالحه زاور – کارشناس ارشد شیمی آلی
احسان داورپناه – کارشناسی ارشد مرمت بنا و مدرس دانشگاه شهید کرانی بندر عباس
پریا بازیاری – کارشناس ارشد شیمی معدنی

چکیده:

فوتوکاتالیز عبارت است از تسریع یک واکنش نوری در حضور یک کاتالیست ، یک ماده کاتالیتیک در یک واکنش شرکت کرده و ترانس فورمیشن شیمیایی سوسبترا را تسریع می کند و نهایتا خودش در پایان یک سیکل کاتالیتیک بدون تغییر باقی می ماند. نانوذرات دی اکسید تیتانیم نیز به عنوان فوتوکاتالیست می توانند در پوشش دیوارهای خود تمیز شونده به کار روند و آلودگی های متعددی را در دمای اطاق از طریق اکسیدایون با استفاده از نور خورشید یا نور مصنوعی به عنوان یک منبع انرژی نابود کرده و حذف نمایند. فو تو کاتالیست نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم نه تنها سطح را از طریق واکنش فوتو شیمیایی به یک سظح خود تمیز شونده مبدل کرده بلکه استفاده از دی اکسید تیتانیوم در پوشش دیوارها باعث حذف آلاینده های محیطی مظیر مواد آلی سمی و غیر قابل تجزیه در هوا وتخریب باکتری ها و ویروس ها و در کل باعث تصفیه هوا نیز می شود. در نتیجه با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم می توان تا حد زیادی از آلودگی های محیطی کاست. در نتیجه عملکرد بالا و خصوصیات منحصر به فرد نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم ، ازران قیمت بودن و بازده بالای نانو ذرات دی اسید تیتانیوم در این مقاله به بررسی سیکل واکنش نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم در از بین بردن آلودگی ها در پوشش دیوارهای خود تمیز شونده و مزایای ساخت دیوارهای خود تمیز شونده و کاربرد دیوارهای خود تمیز شونده در اماکن عمومی از قبیل خیابانها ، بیمارستانها ، مدارس و ادارات و همچنین میزان نانو ذرات در اکسید کربن تیتانیوم مود نیاز به صورت پودری یا امولسیسون برای کاربرد به صورت میکس در پوشش دیوارها پرداخته شده است.