سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضاعلی فلاح زاده – کارشناس بهداشت محیط شرکت مهندسی تحقیقاتی پاک زیست پژوه
محمدرضا مسعودی نژآد – دکتری محیط زیست ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهدا
محمدهادی فرح زادی – سرپرست مرکز بهداشت شهرستان ابرکوه
سیدمحسن پورسید – مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ابرکوه

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین روشهای نوین حفاظت و کنترل آلودگی های تهدید کننده مخازن استفاده از روشهای زیست پالایی می باشد، گیاهان مهمترین جزء فرایندهای زیست پالایی با راندمان بالا می باشند که تا کنون مطالعات گسترده ای در خصوص آنها صورت پذیرفته است. سوالات تحقیق: در این تحقیق به بررسی قابلیت استفاده از گیاهان در حذف مواد آلاینده خطرناک پرداخته، و با تعیین انتخابی آلاینده ها و میزان حذف، گیاهانی که دارای حداکثر راندمان حذف بوده تعیین گردیده است. همچنین روشهای مورد استفاده حذف توسط گیاه که قابلیت کاربرد در اطراف مخازن جهت حذف آلودگی احتمالی را دارند مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق: در این تحقیق به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه حذف آلایند ها توسط گیاهان مختلف پرداخته و بهترین گونه ها کهدارای قابلیت حذف بالایی از خاک و آب اطراف مخازن هستند با جزئیات مربوطه معرفی گردیده اند. نتیجه گیری: در این تحقیق گیاهان مختلفی که قابلیت حذف آلاینده های مختلف در مقیاس صنعتی را دارند مورد بررسی قرار گرفته است. از بین مطالعات انجام شده، گیاهانی که قابلیت حذف آلاینده های خطرناک را از خاک و آب دارند بر اساس نوع آلاینده های انتخابی، میزان حذف، فرایند و نتیجه آزمایش خلاصه گردیده است.