سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه ری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
فاطمه زرین کمر – دانشیار
خسرو خواجه – دانشیار

چکیده:

خاک ها غالباً دریافت کننده نهایی مواد زائد حاصل از فعالیت های بشری هستند که این امر می تواند بر کل چرخه های بیولوژیکی موجود در خاک اثر منفی داشته باشد. فرآورده های نفتی از جمله گازوئیل، جزء آلاینده های معمول خاک بوده که ممکن است حاوی ترکیبات سمی باشند. روش های فیزیکی و شیمیایی متعددی برای مقابله با آلودگی های نفتی در خاک وجود دارد که بسیاری از آن ها به سبب هزینه بالا و اثرات جانبی مضری که خود موجب تحمیل هزینه اضافی خواهند بود، مناسب و مقرون به صرفه نیستند؛ به عبارتی در یک چشم انداز وسیع، و در راستای تحقق اهداف و برنامه های کلانی همچون عملیاتی شدن جهاد اقتصادی نمی گنجند. با توجه به اینکه جهاد اقتصادی حقیقتاً گامی بزرگ در جهت پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشورها می باشد تلاش می شود در این راستا، با استفاده از فنون کشاورزی و تکنیک کارآمد و به صرفه گیاه پالایی پاکسازی خاک آلوده صورت پذیرد. در این رابطه مطالعه ای طی سال ۱۳۸۹ در گلخانه دانشگاه تربیت مدرس صورت پذیرفت؛ ابتدا بذرهای Festuca arundinacea درون گلدان های شاهد و گلدان های حاوی خاک آلوده کشت گردید. پ از تیمار زمانی ۳۰ و ۶۰ روز، آلاینده باقیمانده در خاک استخراج گردیده و با سنج درصد کاه وزن آلاینده، میزان پاکسازی خاک مورد بررسی واقع گردید. نتای بدست آمده نشان می دهند که Festuca گیاه مقاومی بوده و می تواند با صرف حداقل هزینه، خاک را پالای دهد.