سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خیری مرغزار – دانشجوی کا رشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
علی وحیدی – دانشجوی کا رشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، عضو باشگاه پژ
احمد علوی مقدم – دانشجوی کا رشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
امیرصمد قدس – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی مصالح ساختمانی با استفاده از فناوری نانو پیشرف تهای عظیمی را در صنعت ساختمان ایجاد نموده است. یکی از این مصالح بتن می باشد که از اهمیت بالایی در صنعت ساختمان برخوردار است. سازه های بتنی محافظت نشده در مقابل آب می توانند صدمات ظاهری و ساختاری جبران ناپذیری از جلمه شوره زدگی، رشد قارچ و کپک و کثیف شدن را در اثر جذب آب متحمل شوند. مسئله مهم دیگر جلوگیری از تضعیف مقاومت بتن مسلح در اثر واکن شهای آلی سیلیکا- قلیاییASR) بارا نهای اسیدی، کربنات شدگی و جلوگیری از نفوذ کلرید، عامل خوردگی میل ههای فولادی در بتن مسلح می باشد. با توجه به موارد ذکر شده اهمیت ماده ضد آبی که باعث ناتروایی بتن شود مشخص می گردد این تحقیق، علاوه بر بررسی ویژگی های ماده نوین ضد آب کننده زایکوسیلZYCOSIL) به بررسی عملکرد آن بر بتن و مقایسه آن با دیگر ضد آب کننده های متداول می پردازد.روش تحقیق: در این مقاله با طرح اختلاط های مختلف نمونه های مکعبی بتن ساخته شد و ماده مورد نظر طی آزمایشات متنوعی مورد آزمایش قرار گرفت و عملکرد آن به طور دقیق بررسی شد. نتیجه گیری: در این پژوهش تعداد ۱۱ نمونه مکعبی بتن ساخته شد که تعدادی از این نمونه با ماده زایکوسیل آغشته شد و آزمایش رایلم بر روی آ نها صورت گرفت. در این تحقیق با توجه به آزمایش های متنوع بر روی نمون ههای ساخته شده، نمونه هایی که در آنها محلول زایکوسیل بکار برده شده، آب گریز می گردند و در مقابل عوامل مخرب بتن از جمله: خوردگی، شوره زدگی، ترک و کثیف شدگی عملکرد مناسب تری نسبت به نمونه های ضد آب کننده متداول دارد