سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد کالمرزی مقدم – کارشناسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیاری از محدودیت های حوزه بهداشت و درمان را برطرف ساخته و شیوه های بسیاری در جهت بهبود ارتباطات، اطلاعات و توانایی در مراقبت بهتر از بیمار ایجاد نموده است. ادغام فناوری اطلاعات، سیستم های هوشمند و سلامت الکترونیک باعث ایجاد سیستم ها و روش های نوین درمانی همراه با کاهش هزینه، صرفه جویی در وقت و افزایش دقت شده است. نکته حائز اهمیت دیگر این است که مراقبتهای بهداشتی درمانی به تدریج به صورت خدمات مبتنی بر اطلاعات و چه بسا خدمات مبتنی بر دانش در خواهد آمد. لذا ضروری است تا سیستمهای سلامت الکترونیک، پزشکی از راه دور و سیستم اطلاعاتی بیمارستان مورد توجه جدی قرار گیرند. این مقاله به بررسی اجمالی سلامت الکترونیک پرداخته و ضمن بیان سیستم اطلاع رسانی بیمارستان، مفهوم رکورد سلامت الکترونیک، تاثیرات فناوری اطلاعات در سلامت الکترونیک و زیر ساخت های مورد نیاز این سیستم را شرح داده است. در نهایت راهکاری برای چالش های موجود در نظام سلامت الکترونیک و بهبود سیستم های سلامت توسط به کارگیری عامل های هوشمند ارائه نموده است